Styrelsen

Vald av årsmötet den 7 februari 2022

Ordinarie

Ordförande

Lars-Åke Andersson

070-654 90 30

Sekreterare

Fred Arne Högberg

070-9840773

Kassör

Torbjörn Malm

076-19 38 099

Eva Danielsson

070-404 40 89

Li Hoffström

073-211 10 11

Lars Zackrisson

08-541 308 75

Elisabeth Jönsson – Österdahl

076-1071031

Suppleanter

Anna Swartling

0704-62 25 39

Owe Eklund

070-7581530

Revisorer

Göran Folke

08-653 35 04

Gert Malm (suppleant)

073-060 41 88

Valberedning

Annika Luttropp (sammankallande)

08-32 99 84

Olle Nyman

070-811 35 61

Inger Eklund

08-512 300 51