Vissamlingar och publikationer

Vissamlingar

”Vanvördiga visor”1935
”Vår vackra värld”1937
”Balladen om Eken”1947
(Samtliga utgivna på Hökerbergs Förlag)

Böcker

”Ruben Nilson samlade visor” Li Hoffström (Notfabriken ISBN 978-88181-05-3)

”Ruben Nilson, Visdiktaren Konstnären Plåtslagaren” Matts Heijbel (Journalistförlaget ISBN 91-88448-02-9)

”Ruben Nilson 100 år” Kurt G. Trägårdh (Arkivet för ljud och bild ISBN 91-88468-01-1)

Artiklar

”Ruben Nilson (1893-1971) – vislyriker” Lars Lindh (Noterat16, Musikverket)