RUBEN
NILSON
SÄLLSKAPET

Om Ruben Nilson Sällskapet

Visor & böcker

CD-skivor

Konstnären Ruben Nilson

Aktuellt

Styrelsen

Kontakta oss

Länkar

Startsidan

Senast uppdaterad
2019-01-05
Vävmästare
Anna Swartling

Ruben Nilson Sällskapet

Styrelse:

(Vald av årsmötet den 7 februari 2018)

Ordinarie:    


Ordf.

Lars-Åke Andersson

070-654 90 30


Sekr.

Owe Eklund

08-512 300 51


Kassör

Torbjörn Malm

076-19 38 099Eva Danielson

070-404 40 89Li Hoffström

073-211 10 11Lars Zackrisson

08-541 308 75Anna Swartling

0704-62 25 39

Suppleanter:

Fred Arne Högberg

070-984 07 73Birgitta Berke

08-99 13 67

Valberedning:

Annika Luttropp (sammankallande)

08-32 99 84Olle Nyman

070-811 35 61Inger Eklund

08-512 300 51

Revisorer:

Göran Folke

08-653 36 04Gert Malm (suppl.)

073-060 41 88


Template provided by WEBalley