RUBEN
NILSON
SÄLLSKAPET

Om Ruben Nilson Sällskapet

Visor & böcker

CD-skivor

Konstnären Ruben Nilson

Aktuellt

Styrelsen

Kontakta oss

Länkar

Startsidan

Senast uppdaterad
2013-04-13
Vävmästare
Anna Swartling

Ruben Nilson
Sällskapet

Ruben Nilson Sällskapet bildades den 7 februari 1982 på initiativ av Fred Åkerström som blev sällskapets förste ordförande. Efter Freds död år 1985 valdes Margareta Kjellberg till ordförande.

I september 2005 avled Margareta i en ålder av 89 år. Hon hade då glatt sällskapet med sitt stimulerande ordförandeskap i 20 år.
Till ny ordförande valdes Lars-Åke ”Låa” Andersson, sällskapets tidigare och mycket aktive sekreterare.

Sällskapet är en ideell förening vars ändamål är att hålla Ruben Nilsons konstnärskap levande, bland annat genom att anordna minst en årlig konsert, företrädesvis på Ruben Nilson-dagen den 7 februari. Då äger även årsmöte rum och förtäring i "Ruben-anda" intages.

Sällskapet anordnar årligen en sommarutflykt där medlemmarna medtager picknick, visböcker och ev. egna instrument. Utflyktsmålen varierar från år till år och har vid flera tillfällen gått till ställen med viss Ruben Nilson-anknytning.

Ruben Nilson Sällskapet är medlem i DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd och Riksförbundet Visan i Sverige.

 

Template provided by WEBalley