RUBEN
NILSON
SÄLLSKAPET

Om Ruben Nilson Sällskapet

Visor & böcker

CD-skivor

Konstnären Ruben Nilson

Aktuellt

Styrelsen

Kontakta oss

Länkar

Startsidan

Senast uppdaterad
2018-07-09
Vävmästare:
Anna Swartling

Ruben Nilson Sällskapet

Kontakta oss

Du vis-älskare!
Du är mer än välkommen att bli medlem i Ruben Nilson Sällskapet!

Vi är idag drygt 100 medlemmar men ser gärna att vi blir många fler.

Sätt in årsavgiften 100:- på Ruben Nilson Sällskapets PlusGirokonto 24 27 11 - 0.

Ange namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress (för vårt medlemsregister och matrikel). Den mesta informationen skickas ut på papper men ibland är det bra att kunna komplettera med e-post.

Vill du komma i kontakt med sällskapet är du välkommen att skriva eller ringa:

Ruben Nilson Sällskapet
c/o Lars-Åke Andersson
Pipvägen 7
136 48 Haninge

tel.: 070-654 90 30
e-post: styrelsen@ruben-nilson.se

Template provided by WEBalley